W sobotę 04. 06. 2016r. o godz. 1000 w Raciborskim Centrum Informacji nastąpiło uroczyste zakończenie szkolenia na przewodnika miejskiego Miasta Racibórz. W uroczystości uczestniczyli pani Irena Żylak wiceprezydent Miasta Racibórz oraz pani Magdalenę Czech- Majer kierownik referatu kultury, sportu i promocji w wydziale edukacji, kultury i sportu.

Organizatorem kursu był Oddział PTTK w Raciborzu, a zleceniodawcą Miasto Racibórz. Celem kursu było przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji przewodnika miejskiego. W 42-godzinnym szkoleniu, opartym o autorski program przygotowany przez Oddział PTTK w Raciborzu, brało udział 12 mieszkańców Raciborza.

Program obejmował zarówno zajęcia teoretyczne jak i zajęcia praktyczne. Zajęcia teoretyczne obejmowały między innymi takie zagadnienia jak:

 • położenie geograficzne miasta,
 • klimat,
 • przyroda, lasy: Rezerwat Łężczok, Arboretum Bramy Morawskiej, Las Widok, Las pod i nad Widokiem,
 • parki Raciborza,
 • pomniki przyrody na terenie Raciborza,
 • historię i dzieje miasta Raciborza,
 • zabytki miasta,
 • ciekawe obiekty użyteczności publicznej.

W ramach szkolenia praktycznego Oddział zaprezentował cztery trasy piesze po mieście: Stare Miasto, Bliskie Przedmieście (Bronki, Starą Wieś, Nowe Zagrody, Płonię, Bosacz, Ostróg oraz dwie wycieczki rowerowe do Łężczoka oraz do Obory i na Widok.

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym, w trakcie  którego uczestnicy wykazali bardzo wysoki poziom. Kierownikiem kursu był Zygmunt Kobylak, a koordynatorem Stanisław Żółciński.

Mamy nadzieję, że w pewien sposób wzrośnie atrakcyjność turystyczną naszego miasta.

Lista przewodników miejskich Miasta Racibórz

 1. Agata Armatys
 2. Małgorzata Bonk
 3. Danuta Jarosz
 4. Teresa Kolasa
 5. Andrzej Kuśnierz
 6. Dawid Łomnicki
 7. Iwona Mogielnicka
 8. Maria Orzechowska
 9. Anita Pendziałek
 10. Andrzej Titarenkow
 11. Łukasz Zajda
 12. Jolanta Żurek