UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT !!!!

XXVIII Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu informuje, koleżanki i kolegów naszego Oddziału, iż ustalono termin Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego na dzień 20.04.2017

XXVIII Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Komunikat Zarządu Oddziału PTTK w Raciborzu

Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu informuje, koleżanki i kolegów naszego Oddziału, iż delegatami na zjazd są wszyscy członkowie oddziału, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016r. z ważną legitymacją członkowską i opłaconą składką za 2017r. oraz ustalono termin Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego na dzień 20 kwietnia 2017.

Zjazd odbędzie się w auli szkolnej CKZiU nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 (dawny Zespół Szkół Ekonomicznych) o godzinie 16:00, a w drugim terminie o godzinie 1630 w tym samym miejscu.

Jednocześnie informujemy, iż członkowie i osoby zaproszone otrzymają drogą pocztową zaproszenie. Z kompletem niezbędnych dokumentów członkowie mogą się zapoznać na naszej stronie internetowej lub w Oddziale od 06.04.2017r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków ustępujących Władz Oddziału w kadencji 2013-2017 tj. Zarządu Oddziału PTTK w Raciborzu, Komisji Rewizyjnej Oddziału w Raciborzu oraz Sądu Koleżeńskiego do udziału w zjeździe.

W imieniu Zarządu Oddziału
PTTK w Raciborzu
Prezes Zygmunt Kobylak