Aktualny skład zarządu:

 1. Prezes – Kobylak Zygmunt
 2. Wiceprezes – Armatys Piotr
 3. Skarbnik – Żółciński Stanisław
 4. Sekretarz – Pelczar Krystyna
 5. Członek – Chacko Jarosław
 6. Członek – Pierchała Grzegorz

Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

 1. Prezes – Pietrzak Zygmunt
 2. Wiceprezes – Wądołkowska Elżbieta
 3. Sekretarz – Wojtas Alina
 4. Członek – Wołczyk Lucian
 5. Członek – Orliński Jerzy

Skład Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

 1. Prezes – Gembalczyk Alfons
 2. Wiceprezed – Adamski Jerzy
 3. Sekretarz – Bigoś Urszula
 4. Członek – Mikieko Patrycja
 5. Członek – Wramba Elżbieta