Władze Oddziału PTTK w Raciborzu wybrane podczas XVIII Walnego Zjazdu Oddziału w dniu 20.04.2017


Zarząd Oddziału:

 1. Kobylak Zygmunt – Prezes
 2. Armatys Piotr – Z-ca Prezesa
 3. Żurkowski Artur – Sekretarz
 4. Pierchała Grzegorz – Skarbnik
 5. Chacko Jarosław – Członek Zarządu
 6. Katolik Artur – Członek Zarządu
 7. Wawrziczek Łukasz – Członek Zarządu


Oddziałowa Komisja Rewizyjna

stan na dzień 17.01.2019

 1. Strojwąs Stanisław- Prezes
 2. Prusicki Marek – Z-ca Prezesa
 3. Białdyga Jerzy – Sekretarz
 4. Ryszka Mirosław – Członek
 5. Wołczyk Lucjan – Członek


Oddziałowy Sąd Koleżeński

 1. Wramba Elżbieta – Prezes
 2. Orliński Jerzy – Z-ca Prezesa
 3. Walkowicz Marek – Sekretarz
 4. Majchrzak Andrzej – Członek
 5. Bogdanik Dorota – Członek