Po ustąpieniu Prezesa Zygmunta Kobylaka w dniu 20.02.2019 zgodnie z podjętą uchwałą wybrany został nowy Prezes, nowy Skarbnik oraz nowy członek Zarządu, obecny skład poniżej:


Zarząd Oddziału:

 1. Pierchała Grzegorz – Prezes
 2. Armatys Piotr – V-ce Prezes
 3. Żurkowski Artur – Sekretarz
 4. Chacko Jarosław – Skarbnik
 5. Pelczar Krystyna – Członek Zarządu
 6. Katolik Artur – Członek Zarządu
 7. Wawrziczek Łukasz – Członek Zarząd

Jednocześnie dziękujemy  Zygmuntowi Kobylak za wieloletnie sprawowanie tego urzędu na szczeblu Prezesa, dziękujemy za włożony wkład i trud.


Oddziałowa Komisja Rewizyjna

stan na dzień 17.01.2019

 1. Strojwąs Stanisław- Prezes
 2. Prusicki Marek – Z-ca Prezesa
 3. Białdyga Jerzy – Sekretarz
 4. Ryszka Mirosław – Członek
 5. Wołczyk Lucjan – Członek


Oddziałowy Sąd Koleżeński

 1. Wramba Elżbieta – Prezes
 2. Orliński Jerzy – Z-ca Prezesa
 3. Walkowicz Marek – Sekretarz
 4. Majchrzak Andrzej – Członek
 5. Bogdanik Dorota – Członek