Rys  historyczny Oddziału.

Pierwsze próby utworzenia Oddziału sięgają 1953 roku. Jednak dopiero 1 maja 1954r, dzięki inicjatywie Powiatowego Zarządu Korespondentów Robotniczo – Chłopskich w porozumieniu z Oddziałem PTTK w Opolu, ukonstytuował się  I Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu. Na jego czele stanął Franciszek Mika. Oficjalnie Oddział PTTK w Raciborzu powstał 1 marca 1955 roku zgodnie z uchwałą I- go Walnego Zjazdu. Siedzibę posiadał przy ul. Wolności 1. Swą działalność organizacyjną opierał na miejscowym zespole działaczy społecznych. II Walny Zjazd Oddziału w 1960r odbywał się w okresie przygotowań społeczeństwa polskiego do obchodów XV rocznicy wyzwolenia spod jarzma hitlerowskiej niewoli. W tym okresie Oddział nieustannie rozwijał działalność turystyczną i usługową. III Nadzwyczajny  Zjazd w 1962r dokonał kolejnych zmian personalnych w Zarządzie, który miał teraz do pokonania pogłębiające się trudności finansowe i organizacyjne. Zarząd  wybrany na IV Walnym Zjeździe  w 1964 którego prezesem został Ryszard Czerny roku potrafił wyprowadzić raciborski Oddział zarówno z trudności finansowych jak tez z powodzeniem kontynuował prace nad rozwojem turystyki w mieście i okolicy. Rok 1970 był XV rocznicą Oddziału, co stworzyło okazje do podsumowań jego pracy na VI Walnym Zjeździe. 22.02.1981 roku odbył się X Walny Zjazd połączony z obchodami XXV – lecia. 17.02.1985 roku to data XI Walnego Zjazdu, na którym wybrano zarząd którego  prezesem zostaje  Gerard Hanak. Za spore osiągnięcie tego  Zarządu było nawiązanie współpracy z Organizacją Turystyczną w Opawie w wyniku czego następowała wymiana działaczy oraz ustanowienie odznaczenia „Zasłużony dla Turystyki Raciborza”. Z okazji XXX – lecia działalności Oddział 8 grudnia 1985roku otrzymał sztandar ufundowany przez Oddziały PTTK, które działały wówczas na terenie byłego województwa katowickiego. Sztandar na ręce ówczesnego prezesa Oddziału Gerarda Hanaka przekazał przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach  – Eryk Porąbka, który udekorował sztandar „Złotą Honorową Odznaką PTTK”.

XIII Nadzwyczajny Walny Zjazd, który odbył się 12.03.1999 roku dokonał poprawek w dotychczasowym statucie oraz nadał Oddziałowi nazwę „Ziemia Raciborska”. Oddział szczególna uwagę poświęca dzieciom i młodzieży. Dla nich też organizuje wiele atrakcyjnych rajdów. Biorą w nich udział dzieci i młodzież z całego powiatu. Do najbardziej znanych należą od: od 43 lat Wielodyscyplinowy Rajd Jesienny po Ziemi Raciborskiej „Szlakiem Husarii Polskiej” (niegdyś ten rajd nosił nazwę im. Arki Bożka), od 30 lat Powitanie Wiosny -”Topienie Marzanny”  oraz organizowany od kilku lat rajd „Powitanie Lata”.