Z żalem żegnamy Jerzego Honysza. Wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, współorganizatora wielu rajdów i zlotów. Dziękujemy za ofiarną i społeczna pracę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 16.01.2015 r. o godz. 14:00 na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu