Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu  prowadzi prace nad Kalendarzem imprez na rok 2018.

Potencjalnych organizatorów proszę o przesyłanie propozycji na adres email bgp1@o2.pl – Grzegorz Pierchała oraz DW  poczta@raciborz.pttk.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • proponowany termin,
  • nazwę imprezy,
  • prowadzącego (Przodownik Turystyki Kolarskiej lub Przewodnik),
  • nr telefonu,
  • start, meta,
  • ilość uczestników.

Termin zgłoszeń 30.11.2017.

Po tym terminie zaproponowane imprezy zostaną przedstawione do akceptacji Zarządu Oddziału i po ich weryfikacji z wybranych imprez zostanie utworzony Kalendarz. Proszę o przestrzeganie terminu.  Dla imprez już zgłoszonych proszę jedynie o doprecyzowanie danych, jeśli czegoś brak..

W razie pytań proszę o kontakt.