Miło nam Państwa poinformować, tak jak w ubiegłym roku jesteśmy współorganizatorem Raciborskiego Rajdu Rowerowego Dookoła Polski, Rajdu Trzeźwościowego.
Zapraszam do udziału w nim, w tym celu przedstawiamy regulamin i deklarację zgłoszenia.

KOMUNIKAT
ORGANIZACYJNY
Nr. 1

Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w XXI Raciborskim Rajdzie Rowerowym Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski – 2019 przyjmuje Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka TĘCZA w Raciborzu. Deklarację zgłoszeniową należy przekazać Organizatorowi osobiście lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”, ul. Ocicka 4, 47-400 Racibórz. Przekazanie deklaracji zgłoszeniowej powinno nastąpić w terminie do 31 maja 2019 r. (decyduje data wpływu deklaracji zgłoszeniowej do Organizatora). Ze względów
organizacyjnych w rajdzie może wziąć udział tylko 20 uczestników. W przypadku gdy liczba chętnych będzie większa zadecyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Wpłacenie wpisowego i przesłanie deklaracji zgłoszeniowej nie gwarantuje uczestnictwa w rajdzie.
Deklarujący przejazd całej trasy do dnia 31 maja 2019r . winni wpłacić wpisowe w wysokości 350 zł, + 120 zł na koszulkę rajdową na konto organizatora – Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka TĘCZA ul. Ocicka 4, 47-400 Racibórz – Nr konta 32 1050 1328 1000 0022 8190 5824. W cenie wpisowego jest m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pakiet startowy (informator, znaczek). W opisie przelewu powinna znaleźć się informacja: „wpisowe na całą trasę rajdu”.
Osoby, które zamierzają wziąć udział w rajdzie w niepełnym wymiarze (kilka lub kilkanaście dni) powinny wpłacić do dnia 31 maja 2019 r. wpisowe w wysokości 15 zł za każdy dzień na trasie rajdu. W opisie przelewu powinna znaleźć się informacja: „wpisowe na rajd w terminie ……………”.

Dla przyjezdnych uczestników istnieje możliwość noclegu w przeddzień rozpoczęcia rajdu tj. 30 czerwca/1 lipca, na OSiR w Raciborzu przy ul. Markowickiej 1(Kamping Obora) Zgłoszenie tego faktu należy zaznaczyć w deklaracji zgłoszeniowej.

Na profilu Rajdu w portalu społecznościowym Facebook znajduje się załącznik z deklaracją zgłoszeniową, regulaminem i trasą rajdu.
Raciborski Rajd Rowerowy Dookoła Polski
Uwaga!!! Proszę zapoznać się z powyższymi załącznikami.
Komandor rajdu –
Stanisław Strojwąs tel. 503 852 734
Tadeusz Wilk tel. 604824793
🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 🔸
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka TĘCZA
PARPA
PTTK Oddział w Raciborzu

Broszura informacyjna
przebieg trasy rajdu
wszelkie inne informację przedstawiamy na naszym FunPag-u TU