W dniach 29-31.01.2010 odbyła się trzydniowa impreza o nazwie „Kulig – Wisła Czarne” zorganizowana przez PTTK „Ziemia Raciborska”. Udział w niej wzięło 27 uczestników. Bazą wyjazdu było gościnne schronisko PTSM „Zaolzianka” w Istebnej, które zapewniło nam zakwaterowanie i wyżywienie.